English To Hindi

What is the meaning of Bua in Hindi?

Meaning of Bua in Hindi is :

Definition of word Bua

Examples of word Bua

  • Un bel giorno, si ritrovano in una incredibile avventura fra le nuvole, dove al povero Boo Boo fanno la bua per rubargli le lacrime.
  • I think that black cardamom features in many of those mixes – bua cao, I think is the Chinese name for it.
  • Ka re tswalela tiro ya rona, gape ke bua mo boemong jwa Khuduthamaga ya rona ya BosetÅ¡haba le mo boemong jwa leina la me, ke leboga baemedi thata mabapi le maikaelelo a ba neng ba tsibogela tiro ya NGC ka ona.
  • O ne a fetisa molaetsa o o siameng o o neng wa bua ka ga seabe sa setheo se se botlhokwa sa go ithuta, sa thuto le sa tlhotlhomiso jaaka moemedi wa phetogo, o o ineetseng mo tirong ya go aga setÅ¡haba se se fenyang se dimilione tsa batho ba ga bo rona ba ineetseng mo go sona.
  • Di bua ka diphepetso tse ngata tseo batho ba tobaneng le tsona - diphepetso tsa bofuma, tlhokeho ya mesebetsi, ho se tswele pele ka botlalo, tlhokeho ya mobu, tlhokeho ya matlo, mafu, ho hloka tsebo, bonokwane le tse ding.
 

Loading...

Post Comments