English To Hindi

What is the meaning of ay in Hindi?

Meaning of ay in Hindi is :

Definition of word ay

  • Ah! alas! (interjection)
  • Alternative spelling of aye ("yes") (interjection)
  • New Zealand spelling of eh (question tag) (interjection)
  • Always; ever. (adverb)
  • For an indefinite time. (adjective)

Examples of word ay

  • '_Let them hang_,' ay -- (_ay_) 'and BURN TOO,' was 'the disposition' they had 'thwarted', -- measuring 'the quarry of _the quartered slaves_,' which it _would_ make, 'would the nobility but lay aside their ruth.'
  • Imbes na pagbabago, imbes na kaunlaran, ang nasaksihan natin ay ang kabaligtaran.
  • 'The laugh of an Uma-ay is an ominous sign, it means misfortune or even death,' the tribal hunter said in the Hiliga-onon dialect.
  • Ayun pagkatapos kumain ay nagpalit ako ng t-shirt para kunwari naligo pero hindi naman talaga tapos pumunta na kami kayla Keisha at sa daan nakoh ....
  • Pagbabang pagbaba namin ay bumuhos ang malakas na ulan.
 

Loading...

Post Comments