English To Hindi

What is the meaning of diuinitatem in Hindi?

Meaning of diuinitatem in Hindi is :

Definition of word diuinitatem

Examples of word diuinitatem

  • Nam quoniam beatitudinis adeptione fiunt homines beati, beatitudo uero est ipsa diuinitas, diuinitatis adeptione beatos fieri manifestum est: sed uti iustitiae adeptione iusti, sapientiae sapientes fiunt, ita diuinitatem adeptos deos fieri simili ratione necesse est.
  • Sed anima et deus incorporeae substantiae recte creduntur; non est igitur humana anima in diuinitatem a qua adsumpta est permutata.
  • Si uero adsumptum est ex Maria neque permansit perfecta humana diuinaque natura, id tribus effici potuit modis: aut enim diuinitas in humanitatem translata est aut humanitas in diuinitatem aut utraeque in se ita temperatae sunt atque commixtae, ut neutra substantia propriam formam teneret.
  • Sed ille auctor inuidiae non ferens hominem illuc ascendere ubi ipse non meruit permanere, temptatione adhibita fecit etiam ipsum eiusque comparem, quam de eius latere generandi causa formator produxerat, inoboedientiae suppliciis subiacere, ei quoque diuinitatem affuturam promittens, quam sibi dum arroganter usurpat elisus est.
  • Quod si neque corpus neque anima in diuinitatem potuit uerti, nullo modo fieri potuit, ut humanitas conuerteretur in deum.
  • Eutychis sententiam eo nomine, quod cum tribus modis fieri possit, ut ex duabus naturis una subsistat, ut aut diuinitas in humanitatem translata sit aut humanitas in diuinitatem aut utraque permixta sint, nullum horum modum fieri potuisse superius dicta argumentatione declaratur.
  • Vt integram diuinitatem in Chrifto expe - dias t aperiens, ne etiam lioc mihi afteras non totum, quod extitit Qui per defenfionem ouium ferarum inter* feOor efieftus..
  • Quo* 1525. rum primus diuinitatem et idaeas tradtat.
  • ■ tisfecerint authorum, actum putant in nobis Dei de imagine, qua homines ornatos eile voluit, vtquamin. geniofe poffint nature fecretos thefauros in vfus pub - licos depromant: ipiam diuinitatem 5 vt myfteria reue - lauerit proauis multa, ita & qua»dam indelibata ad tem - pos feruare, qua: denuo publket, vt hac ratione fter - tentemalteincitefmundum ad nunquamfatis explo - rata fiia opera prasdicanda.