English To Hindi

What is the meaning of wau in Hindi?

Meaning of wau in Hindi is :

Definition of word wau

Examples of word wau

  • Laieikawai la, o hilahila auanei au; no ka mea, he kanaka wau ua waia i ka olelo ia; a nolaila, ke hai aku nei au i ka'u olelo paa ia oukou.
  • The interjection word wau (Wow!) can be heard on radio or television.
  • "Aia a hoao maua, alaila, e hoomaka wau i ka luku maluna o ka aina no ka poe i hana ino mai ia oukou.
  • Lots of word children use are onomatopoeiae, like wau-wau (pronunciation sowthing like wow-wow) for dog.
  • September 3, 2009 at 3:10 am reely? ai wunder wau awn furzedais
 

Loading...

Post Comments