English To Hindi

What is the meaning of lono in Hindi?

Meaning of lono in Hindi is :

Definition of word lono

Examples of word lono

  • A pau keia mau mea, haalele o Aiwohikupua i ka aha, a hoi aku la a kau iluna o na waa, a holo aku la, kui aku la ka lono o keia make a puni o Kohala, Hamakua, a puni o Hawaii.
  • Kauai, mauka o Pihanakalani, kui aku la ka lono ia Kauaiapuni; akoakoa mai la na'lii, na kaukaualii, a me na makaainana a pau e ike i ka puka malahini ana aku o Kailiokalauokekoa ma, e like me ka mea mau; o
  • I doubt thats what heath ledger would have wanted, who was so dedicated to the role. lono on Jul 21, 2008 now that you mention mementto, why not (and this only if it is the riddler the next villian) have that dude guy pearce play him?
  • He gave Harcourt his signal as Addison carried the girl out into the close, watching him draw his lono~, serrated knife and grip the bedroom door with his other hand.
  • To call their attention she frequently strikes the ground with the dakidak -- split sticks of bamboo and lono [22] (p. 40).
  • Olelo mai o Kapukaihaoa, "Ua pono ka puaa, nolaila, ke hookuu aku nei wau i ka'u hanai nau e malama, a loaa ia oe ka pomaikai, a kui mai i o'u nei ka lono ua waiwai oe, alaila, imi aku wau."
  • Knowledg-e is no lono-er the prominent feature in the character of Scotsmen.
  • Sweden was again plunged into a civil war, but it was not of lono duration.
  • __GROOMiNG: how often do you brush your teeth: 1 or 2 how often do you shower/bathe: mostly every day how long do these showers last: 5-10 min hair drying method: i don; t do you paint your nails: yea do you swear: yea to yourself: yeah do you spit in public: no do you pee in the shower: no what's in the cd player: ashlee simpson, evanescence and switchfoot person you talk most on the phone with: no one what color is your bedroom: blue do you use an alarm clock: no name one thing or person you're obsessed with: always be doing something have you ever skinny dipped with the opposite sex: lono ever sunbathed in the nude: no window seat or aisle: window whats your sleeping position: curled up what kind of bed do you like: a big comfy one in hot weather do you use a blanket: no do you snore: no do you sleepwalk: no. do you talk in your sleep: no do you sleep with a stuffed animal: yes how about the light on: no do you fall asleep with the tv or radio on: radio sometimes
  • So lono; as Fresh pond shall be used by Right of the